Hr99 – Tiền thưởng khi nạp tiền lần 2

Hr99 - Tiền thưởng khi nạp tiền lần 2

Hr99 hiện đang triển khai phần thưởng nạp lại vào thứ Ba hàng tuần!

Trong thời gian khuyến mãi, bạn sẽ nhận được 8,8% tiền thưởng tiền gửi vào mỗi thứ Ba. Vui lòng xem bên dưới để tham gia sự kiện:

Gửi email đến Promotions@Hr99asia.com với tiêu đề để Hr99 đăng ký tham gia sự kiện.

Chọn thứ Ba bất kỳ để gửi tiền

Nhận 8,8% tiền thưởng (nếu gửi nhiều lần thì tiền thưởng sẽ được tính trên lần cao nhất trong ngày).
Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 08:00 ngày 06/05/2023 và kết thúc lúc 23:59 ngày 31/05/2023.

Người chơi phải gửi email có tiêu đề đến Promotions@Hr99asia.com để đăng ký tham gia sự kiện.

Tiền thưởng tiền gửi chỉ có thể được yêu cầu một lần vào thứ Ba hàng tuần. Tiền thưởng sẽ được tính trên số tiền gửi cao nhất trong ngày của người chơi. Giới hạn tiền thưởng là 1778888k.

Tiền gửi và tiền thưởng phải được đặt cược 8 lần tại nhà cái thể thao trước khi có thể rút tiền.

Người chơi có yêu cầu đặt cược cho các hoạt động quảng cáo khác không thể tham gia hoạt động này cho đến khi họ đáp ứng các yêu cầu đặt cược cho các hoạt động khác.

Nếu người chơi muốn nhận tiền thưởng tiền gửi vào thứ Ba tới, họ cần hoàn thành bội số cá cược của tiền thưởng tiền gửi trước đó.

Người chơi không thể chuyển tiền thưởng nạp lại cho sòng bạc, nếu không, tiền thưởng + tiền thắng sòng bạc sẽ phải tái đầu tư 8 lần tại sân vận động. Bất kỳ doanh thu nào của sòng bạc do số tiền hoàn trả này sẽ không được tính vào các yêu cầu đặt cược cho bất kỳ sự kiện nào.