Mingsheng – Mời bạn bè và nhận 1000 tiền thưởng!

[Mingsheng] Mời bạn bè và nhận 1000 tiền thưởng!

Hồn xuân gọi mời bạn bè.Giới thiệu một người bạn và nhận được 1000 tiền thưởng!

Quy tắc và Điều khoản

1.Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12.

2.Ưu đãi này dành cho thành viên M88 Việt Nam.

3.Trong thời gian khuyến mãi, thành viên M88 giới thiệu bạn bè (nhiều hoặc một) đăng ký và gửi tiền có thể nhận được tiền thưởng đặc biệt là 1% trên tổng số tiền gửi của bạn bè.

4.Khách hàng chỉ cần nhấn nút “Đăng ký giảm giá” (sau khi đăng nhập) và gửi trước khi kết thúc ưu đãi.

5.Số tiền thưởng đặc biệt được phân phối tối thiểu là 10 nhân dân tệ và tối đa là 1.000 nhân dân tệ.Các thành viên chỉ có một cơ hội để nộp đơn.

6.Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ gửi phần thưởng đặc biệt vào ví Trung tâm Mingsheng của bạn trong vòng năm ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

7.Tiền thưởng có thể được rút chỉ với một lần quay vòng.

8.Bạn có thể đăng nhập vào dịch vụ khách hàng trực tuyến của M88 bất cứ lúc nào hoặc kiểm tra trang weibo chính thức của M88 để biết thêm giảm giá.

9.Các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho ưu đãi này.