Ngày 23 tháng 04, Đà Lạt, thành phố ngàn hoa nằm trên cao nguyên Lâm…