Trong cuộc sống hàng ngày, biểu tượng cảm xúc thường được sử dụng để diễn…