Poker, một trò chơi bài nổi tiếng, đã thu hút sự quan tâm của nhiều…