Mặc dù Blackjack có lối chơi đơn giản nhưng việc đạt được chiến thắng có…