Công ty giải trí Lợi Áo đã tiến hành hợp tác kỹ thuật với BBIN…