Thích vượt ải nhưng tỷ lệ thắng gần đây không cao? Vậy thì hoạt động…