Là một huyền thoại trong làng cá cược online, theo đánh giá của tôi thì…