và nhược điểm lợi thế Số lượng lớn thị trường với tỷ lệ cược cạnh…