Hoạt động 1: Lucky 168 Tất cả người chơi HO168, tính từ 8:00 sáng thứ…