Nhận định của chúng tôi: 4.5/5 BC Game là một lựa chọn chắc chắn khác…