Nếu Red Tiger biết phải làm gì, thì đó là phát hành trò chơi xèng.…