Trong thời đại công nghệ hiện đại, ngành công nghiệp giải trí trực tuyến không…