m88 tặng tiền cược miễn phí khi đăng ký 100k

nhà cái m88 tặng tiền

Thời gian hoạt động: 2023.5.1 Bắt đầu

Đối tượng hoạt động: m88 First Deposit Member

Phương thức đăng ký: Trước khi chưa đặt cược sau khi gửi tiền, hãy chọn số tiền và địa điểm yêu cầu, nhấp vào [Ưu đãi hoạt động đăng ký], sau khi hệ thống nhận được yêu cầu của bạn, nó sẽ được xem xét và thêm vào ví địa điểm bạn chọn trong vòng 15 phút.

Nội dung sự kiện

Hoạt động này là ưu đãi gửi tiền lần đầu tiên cần liên kết số điện thoại di động chỉ có thể nhận một lần, cần gửi tiền sau khi chưa đặt cược thì tiến hành nhận, số tiền đặt cược có hiệu lực đạt tới [tiền gốc+cổ tức) x1 lần nước chảy] là có thể rút tiền (hoàn thành yêu cầu chảy nước cần thiết hoặc số dư nhà thi đấu ≤ 5k sau khi mở khóa ví tiền nhà thi đấu, khi nước chảy cần thiết trong thời gian tham gia hoạt động chưa hoàn thành thì số tiền chuyển lần thứ hai không thể chuyển ra).

Ví dụ: thành viên gửi 100k, thì số tiền đặt cược hợp lệ (100k+8) x1=108k là cần thiết để yêu cầu rút tiền.

Hoạt động này được chia sẻ với [Quà tặng tiền gửi đầu tiên của m88] và không được chia sẻ với bất kỳ ưu đãi nào khác.

Hoạt động này tính theo mức đầu tư có hiệu quả.

Mỗi người dùng cần đáp ứng: mỗi 1 số điện thoại di động, email, địa chỉ IP, cùng thẻ ngân hàng, cùng 1 máy tính chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản m88, nếu xét duyệt phát hiện có hành vi vi phạm hoặc chênh lệch, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền khấu trừ cổ tức và lợi nhuận phát sinh từ xét duyệt vô thời hạn.

Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, M88 có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.