Chúc mừng điểm xổ số, tất cả trong tháng 4 tại k8! Cùng số tiền…