k8 Casino- nhà cái tặng 300k

k8 Casino: nhà cái tặng 300k (tháng 4 năm 2023)

Chúc mừng điểm xổ số, tất cả trong tháng 4 tại k8!

Cùng số tiền cược, điểm thưởng khác nhau!

Quy tắc và Điều kiện

Thời gian diễn ra sự kiện bắt đầu từ ngày 15/04/2023 và kết thúc vào ngày 30/11/2023.

Trong thời gian khuyến mãi, bạn chỉ cần đặt cược hiệu quả mỗi 200đ trong trò chơi Xổ số vui vẻ sẽ được tặng 1,5k điểm hoặc 300k tiền mặt (trước đây chỉ đổi được 1k điểm).

Ưu đãi này có thể được hưởng cùng với các ưu đãi khác. Để biết các quy tắc điểm cụ thể, vui lòng tham khảo thông tin về kế hoạch phần thưởng và quy tắc điểm trên trang k điểm.

Đối tượng của chương trình khuyến mãi này là những người chơi giải trí, nếu phát hiện thành viên là dân chơi chuyên nghiệp hoặc người chơi chỉ tìm kiếm tiền thưởng và không đặt cược vì lợi nhuận thì k8 có quyền hủy bỏ tiền thưởng của người chơi.

k8 có quyền sửa đổi và giải thích các quy tắc; và thực hiện các thay đổi đối với sự kiện này mà không cần thông báo; tất cả các điều khoản của quy tắc k8 được áp dụng.