W88 – nhà cái tặng tiền, nhà cái khuyến

W88 - nhà cái tặng tiền, nhà cái khuyến

Sòng bạc W88

1.Tính toán khoảng thời gian hàng tuần: 12 giờ trưa thứ hai hàng tuần đến 12 giờ trưa thứ hai hàng tuần

2.7 ngày một tuần, ít nhất phải có 5 ngày ghi chép gửi tiền.

Yêu cầu rút tiền

Mỗi tuần chuyên cần đến 5 ngày (tiền thưởng gấp 2 lần số tiền đặt cược) mới có thể xin rút tiền.

Mỗi tuần chuyên cần đến 6 ngày (tiền thưởng gấp 1 lần số tiền đặt cược) là có thể xin rút tiền.

Phương thức nộp hồ sơ

Chủ đề email: Ký tên tiền thưởng.

Nội dung email: Tài khoản hội viên, số điện thoại di động số ngày đăng nhập.

Hội viên đạt được yêu cầu xin gửi email đến hòm thư của công ty chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi hoàn điểm, công ty sẽ trả lời ngài trong vòng 2 giờ.

Quy tắc ưu đãi

Chương trình ưu đãi này được thực hiện đồng thời với các ưu đãi khác của W88.

Một tài khoản thành viên, một máy tính, một địa chỉ và địa chỉ IP, chỉ được hưởng ưu đãi này một lần.

Tài khoản và số dư tài khoản sẽ bị hủy bỏ nếu bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào sử dụng phương thức không trung thực để lấy tiền thưởng, lợi nhuận.

W88 bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

W88 có quyền chấm dứt hoạt động này bất cứ lúc nào mà không thông báo trước.