BOB Lần đầu tiên gửi tiền, 8388 đồng tiền thưởng đang chờ bạn

nhà cái tặng tiền cược miễn phí khi đăng ký

Thời gian hoạt động: 2023.2.119: 00: 00.

Đối tượng hoạt động: Thành viên đầu tiên của BOB.

Phương thức xin phép: Sau khi gửi tiền, trước khi đặt cược, chọn số tiền cần xin và nhà thi đấu, click vào [ xin ưu đãi hoạt động ], sau khi hệ thống nhận được yêu cầu của bạn, trong vòng 15 phút sẽ xét duyệt và thêm vào ví tiền nhà thi đấu mà bạn lựa chọn.

Nội dung hoạt động

1.Ưu đãi tiền gửi đầu tiên của hoạt động này có thể nhận một lần, sau khi cần gửi tiền thì tiến hành nhận trước khi đặt cược, số tiền đặt cược có hiệu lực đạt tới [ (tiền gốc + tiền thưởng) x12 lần lưu lượng ] là có thể rút tiền (sau khi hoàn thành yêu cầu lưu lượng cần thiết hoặc số dư nhà thi đấu ≤ 5 tệ thì mở khóa ví nhà thi đấu, trong thời gian tham gia hoạt động khi lưu lượng cần thiết chưa hoàn thành thì số tiền chuyển vào lần thứ hai không thể chuyển ra).

Ví dụ: nếu thành viên gửi 1.000 nhân dân tệ, bạn cần đặt cược hợp lệ (1000 + 288) x12 = 15456 nhân dân tệ để xin rút tiền.

2.Chương trình này không chia sẻ với bất kỳ ưu đãi nào khác.

3.Hoạt động này được tính theo số tiền đặt cược có hiệu lực.

4.Nếu phát hiện có khách hàng lợi nhuận, đánh bạc hoặc không trung thực để thu lợi nhuận, sẽ bị hủy tư cách ưu đãi.

5.Mỗi người chơi hợp lệ, mỗi số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ IP, cùng một thẻ ngân hàng, cùng một máy tính chỉ được hưởng ưu đãi một lần, nếu phát hiện có người sử dụng vi phạm quy định, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền xét duyệt khấu trừ tiền thưởng và lợi nhuận phát sinh vô thời hạn.

6.Hoạt động này tuân theo các quy tắc và điều khoản chung của BOB.